Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

Januari 2017
naar boven info
09 jan - Maandag Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.
Voor de pauze een korte presentatie over de excursie van de TVWG naar Helgoland door Harry de Jong.


Februari 2017
naar boven info
13 feb - Maandag Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een film over het Wiite Veen door Bert Pot.

11 feb - Zaterdag

Excursie IJsseloevers  **
Thema: Watervogels

Het is de bedoeling dat we vanaf Deventer de IJssel aan de oostelijke oever afzakken tot Kampen en daar de IJssel oversteken  en aan de westelijke oever weer richting Deventer gaan.
We zullen onderweg een aantal natuurgebieden aandoen zoals de Hengforden waarden, Fortmond en de oude steenoven, Tichelgaten bij Windesheim, Vreuderijkerwaard, enz. Wanneer we op tijd bij Kampen zijn kunnen we nog een uitstapje maken naar het vossenmeer.
Ongetwijfeld zullen we verschillende soorten ganzen en zwanen tegenkomen evenals diverse soorten zaagbekken en duikeenden en natuurlijk gaan we voor de zeearend die op diverse plaatsen regelmatig word waargenomen.


Verzamelpunt: Parkeerplaats Praxis bij de IKEA in Borne.
Vertrek: 07.30 uur.
Terugkomst op de parkeerplaats: om ca 17.00 uur. 

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden. Niet leden betalen € 2.- extra.

Opgave (verplicht) en Info voor 1 februari 2017: Jos van den Berg.
e-mail:    Jos van de Berg
Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.

Het is overigens wel de bedoeling om met zo min mogelijk auto's te gaan rijden omdat we ons ook langs de openbare wegen ophouden.
Dus gelieve geen auto's met 1 of 2 personen.Maart 2017 naar boven info
13 mrt - Maandag Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie over een vogelreis naar Hongarije door Herman Grouve & Herman Bruggink

 

19 mrt - Zondag

Excursie naar `Twickel`  **   OPGELET: nieuwe datum 19 maart ipv. 18 maart
Thema: Bosvogels

Op zondagmorgen 19 maart is er een excursie naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. Twickel.
We zullen o.a. de Middelste Bonte Specht, maar ook de andere spechtensoorten tegen kunnen komen. Verder zullen we vele andere bosvogels horen en zien.

Verzamelpunt: de parkeerplaats bij Kasteel Twickel (kosten € 1.- per dag).

Vertrek: 08.00 uur en we zijn rond 11.00 uur weer terug.
Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn onmisbaar.
De excursie staat onder leiding van Harry de Jong.

 


April 2017 naar boven info
10 apr - Maandag Algemene ledenvergadering   
Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze het tweede deel van een presentatie van vogelfoto's gemaakt via digiscoping door Geert Aaldering.

19 apr - Woensdag

Excursie naar Twence
Thema: Avond wandeling

Vertrek: We verzamelen om 19.00 uur op de parkeerpaats tegenover de ingang van Twence.

Opgave (verplicht) voor 03 april 2017 bij onderstaand e-mail adres. Maximaal 20 personen.
Info:       Harry de Jong
e-mail:    harry.dejong@natuur-hgl.nl
Telefoon: 06-55324290


Mei 2017 naar boven info
08 mei - Maandag Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker. Steltlopers deel 2.

06 mei - Zaterdag

Nationale Vogelweek: excursie Engbertsdijksvenen
Thema: Vogels in het veen

Hieronder het programma zoals nu samengesteld voor zaterdag 6 mei. Het betreft een 3-tal vogelactiviteiten:

Excursie 1. Meelopen met een broedvogeltelling in de Engbertsdijkvenen (7.00 - 9.00 uur)
De telgroep Engbertsdijksvenen zoekt nieuwe tellers die in de toekomst willen helpen met inventariseren van broedvogels.
U kunt meelopen met een ervaren broedvogelteller om te ervaren hoe dit in zijn werk gaat. Hopelijk wordt u zelf ook enthousiast om mee te gaan doen met broedvogelkarteringen. 
De start is op de parkeerplaats bij de entree van de Engbertsdijksvenen, Dorpsstraat 1 Kloosterhaar. 
Klik hier voor OPGAVE en MEER INFO:

Excursie 2. Vogelwandeling door de Engbertsdijksvenen (9.00 - 12.00 uur)
Een vogelexcursie door het zuidelijk deel van de Engbertsdijksvenen met een stop bij een kijkscherm. We gaan op zoek naar pleisterende trekvogels en broedvogels. Hiervoor zoeken we het hoogveenmoeras, de plassen, hoogveenbossen en heides af. Vertrek is nabij het Veenmuseum aan de Paterswal. De looproute gaat via de Oude leidijk, Nieuwe leidijk en het fietspad langs het Geesterens Stroomkanaal.
Deelname staat open voor iedereen. Vertrek op de hoek Paterswal met Eerste nieuwe leidijk.  
Klik hier voor OPGAVE en MEER INFO:

Excursie 3: Volg de vogeltrek in de Engbertsdijksvenen (16.00 - 21.00 uur)
 Bij de vogelhut De Pluus gaan we tussen 16.00 en 21.00 uur de middag- en avondtrek volgen. U kunt zelf bepalen wanneer u komt en weggaat. We hopen en rekenen op weg- en doortrekkende sterns (zwarte en misschien witvleugel en witwang), meeuwen (dwergmeeuw) en steltlopers (zwarte ruiter, groenpootruiter, bosruiter, regenwulp) en alles wat nog meer langsvliegt. Na aanmelding kunt u zelf bepalen hoe lang u blijft en komt, tussen 16.00 en 21.00 uur.
Vanaf de parkeerplaats bij de entree van de Engbertsdijksvenen moet u circa 2 km in zuidelijke richting het gebied in lopen. U volgt de wandelroute tot het telpunt De Pluus. Dit punt is gemarkeerd met een vlag van Staatsbosbeheer. 
Klik hier voor OPGAVE en MEER INFO:

 


Juni 2017 naar boven info
12 jun. - Maandag

LET OP: Geen avondbijeenkomst maar een excursie naar het Beuningerachterveld  **
Thema: Nachtzwaluw

Op maandagavond 12 juni gaan we op excursie naar de nachtzwaluwen in het Beuninger Achterveld. Aangezien we over een vergunning van SBB beschikken om 's avonds door het terrein te mogen lopen kunnen we de nachtzwaluwen van zeer dichtbij bekijken. Ook zullen er nog flink wat houtsnippen hun baltsvlucht laten zien en is waarschijnlijk kwartel en patrijs te horen. Vorig jaar werden hier op dezelfde tijd in het jaar 9 Nachtzwaluwen gehoord en gezien.

Nachtzwaluwen laten zich pas in de schemering zien, vandaar dat we 's avonds om 21.45 uur van start gaan vanaf de verzamelplek navigatiepunt Holtweg 8 De Lutte. Hier kan in de brede berm geparkeerd worden.
Liefst zoveel mogelijk carpoolen, want de beschikbare parkeerruimte is beperkt.

Het is verstandig om stevig schoeisel aan te trekken en een verrekijker, zaklantaarn en muggenolie mee te nemen. Aanmelding is niet nodig.


Juli & Augustus 2017 naar boven info
Geen activiteiten Vakantie

September 2017 naar boven info
11 sep - Maandag Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Foto's van en door onze leden. Neem uw foto's op USB stick mee.

16 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Vertrek: 07.00 uur vanaf de parkeerplaats Wesselernering, ingang vanaf de Wesselerbrinklaan.
Opgave (verplicht) en Info: Harry de Jong
e-mail:     Harry de Jong
Telefoon: 06-55324290

 


Oktober 2017 naar boven info
09 okt - Maandag Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een verslag van een vogelreis naar Madagaskar door Harry de Jong.

In nov/dec 2016 ben ik naar Madagaskar geweest om, via een rondreis van 22 dagen, op zoek te gaan naar Vogels, Lemuren en Kameleons.
Madagaskar is wereldberoemd vanwege zijn enorme diversiteit aan flora en fauna en dat is terug te zien in de vogelsoorten die op het eiland voorkomen. Van de 280 soorten op Madagaskar zijn er maar liefst 111 endemisch en nog eens 22 bijna endemisch. Endemisch wil zeggen: Niet elders voorkomend, kenmerkend voor één bepaald gebied. Ik heb 187 vogelsoorten waargenomen waarvan 125 endemisch.
Wat misschien wel net zo interessant is, is dat er 5 vogelfamilies uniek zijn voor Madagaskar, namelijk de Mesites, Asities, Cuckoo-rollers, Vanga's en de prachtige Ground-rollers.
Daarnaast is Madagaskar beroemd vanwege het voorkomen van Lemuren, Maki's en Reptielen. Tweederde van alle bekende kameleonsoorten in de wereld komen voor op Madagaskar!
Madagaskar ligt 400 km van de oostkust van Afrika, is 1600 km lang en 600 km op zijn breedst. Een bergrug die noord-zuid over het eiland loopt, zorgt voor neerslag in het oosten vanwege aanlandige wind van de Indische Oceaan. Dit zorgt voor tropische bossen in het oosten en meer droge vegetatietypen in het zuidwesten. Tijdens deze reis, heb ik beide biotopen bezocht.

 

14 okt - Zaterdag

Excursie naar het Lauwersmeer  **
Thema: Watervogels

Wij gaan deze dag een rondje Lauwersmeer maken, één van de mooiste vogellaarsplekken die Nederland kent.
We beginnen met een bezoek te brengen aan de Jaap Deens hut, vervolgens gaan we naar het Robbengat. Dan brengen wij een bezoek aan de haven van Lauwersoog en gaan we via de Bantpolder naar Paesens/ Moddergat, vandaar gaan we een kijkje nemen op de dijk bij Ezumazijl. Daarna gaan we naar de uitkijkheuvel van Ezumakeeg Noord en als laatste de vogelkijkhut van Enzumakeeg.
We hebben kans dat we o.a. de volgende soorten kunnen waarnemen:
Baardmannetje, Rietgors, Putter, Sijs, Strandleeuwerik, IJsgors, IJsvogel, Blauwe- en Bruine kiekendief, Slechtvalk, Smelleken, Ruigpootbuizerd en Zeearend.
Ook Tafeleend, Pijlstaart, Slobeend, Brilduiker, Eider, Smient, Nonnetje, Krakeend, Casarca, Zilverreiger, Kleine zwaan, Kolgans, Rietgans, Rotgans, Brandgans, Roodhalsgans, Grauwe franjepoot, Gestreepte strandloper, Temmincks strandloper, Kleine strandloper en Paarse strandloper zijn mogelijk te zien.

Vertrek: 07.30 uur vanaf de Carpoolplaats  ENTER (tegenover Rohaan Beton Rijssenseweg  Enter).
Opgave (verplicht) en Info: Herman Grouve
e-mail:    Herman Grouve
Telefoon: 0547-381424  of  06-20413978

 

20 okt t/m 23 oktober

Najaarsexcursie naar het Duitse Rügen
Thema: Kraanvogels & Trekvogels

We gaan vrijdagmorgen 20 oktober op tijd weg naar Ferienpark Vieregge in Neuenkirchen. Hier heb ik twee huisjes gehuurd voor 8 personen. Beddegoed en handdoeken zijn aanwezig. De kosten bedragen € 60 per persoon.
Graag dit bedrag voor september overmaken op rekening van de vereniging: NL05 INGB 0005 9488 43.
Maandagmorgen 23 oktober vertrekken we weer. We huren alleen de huisjes, dus we moeten zelf voor eten zorgen. Gebruikelijk is dat iedereen zelf voor ontbijt zorgt en dat we gezamenlijk een eetgelegenheid zoeken voor avondeten. Overdag neemt iedereen zelf koffie of thee en brood mee. Dus zorg dat je een thermoskan hebt.
Het is een eiland dus neem warme kleding mee. Ook regenkleding is handig.
Vervoer moet ik nog regelen. Wie wil rijden kan zich bij mij opgeven. De brandstofkosten moeten met de chauffeur worden afgerekend.

Laatste update.

Deze excursie is volgepland.

Opgave (verplicht) en Info: Hans van Leeuwen. Telefoon: 06-10925596

 


November 2017naar boven info
18 nov - Zaterdag

Excursie naar het Dakhorst bij Ypelo   **
Thema: Watervogels

Vitens heeft een nieuw waterwingebied ingericht in Rectum-Ypelo. In het gebied zijn 12 winputten gemaakt.
Om verdroging in nabij gelegen natuurgebieden tegen te gaan is in het gebied te Dakhorst een waterbuffer ingericht.
De waterbuffer voorkomt dat de effecten van de winning zich uitstrekken tot het natuurgebied Mokkelengoor. Daarmee worden de effecten van de waterwinning enigszins verminderd. De waterbuffer is samen met de Doorbraak erg belangrijk voor een goede afwatering in het gebied. Bij hoog water in de Doorbraak vult de buffer zich automatisch.
Zo voorkomen we grote schommelingen in het waterpeil. De buffer bestaat uit een gedeelte permanent water en een gedeelte waterretentie wat wordt gevoed vanuit de naastgelegen Eksosche Aa.
Naast waterinfiltratie om verdroging in de omgeving tegen te gaan, spelen beleving en recreatief medegebruik een belangrijke rol. Belangrijk aspect was de inpassing in het landschap met behoud van bestaande kwaliteiten in het gebied. Rond deze waterbuffer zijn fiets- en wandelpaden aangelegd en gezien het feit dat ondertussen ook veel vogels te zien zijn in en rond het water is het de moeite waard om er eens te gaan wandelen en vogels kijken.

Vertrek: 08.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het schooltje aan de Ypeloseschoolweg/Broezeweg te Ypelo.
Info: Harry de Jong
e-mail:     Harry de Jong
Telefoon: 06-55324290

 

13 nov - Maandag Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker. Kwikstaarten en Piepers.


December 2017 naar boven info
11 dec - Maandag Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een presentatie van (overwegend) vogel foto`s gemaakt op zijn vakantiereis door Zuid-Oost Australië en Nieuw-Zeeland (2016-2017) door Gerjan Bodmer.

 


*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • Rinus Baayens tel. 053-476 1341

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.