TVWG Agenda 

Agenda

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december| INFO |

Januari 2018
naar boven info
08 jan - Maandag

Avondbijeenkomst
Aanvang 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje.

Voor de pauze een korte presentatie over de excursie van de TVWG naar Rugen door Harry de Jong.


Februari 2018
naar boven info
12 feb - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie over Vogelfotografie door Jan Dolfing.

Vogelaars en natuurfotografen, beide zijn natuurliefhebbers. Maar zo weinig als de gemiddelde natuurfotograaf van vogels weet, zo weinig weet de gemiddelde vogelaar van natuurfotografie. En dat terwijl de meeste vogelaars wel foto’s maken van de gespotte vogels. Dit zijn over het algemeen bewijsfoto’s. Terwijl het met iets meer aandacht in dezelfde tijd mogelijk is om een veel betere en mooiere foto te maken voordat de vogel gevlogen is.
Ik ga proberen om jullie in een korte lezing de basisprincipes van een goede foto bij te brengen. Iets wat iedereen kan, of je nu een compactcamera hebt of de meest geavanceerde spiegelreflex. Dit doe ik aan de hand van een serie foto’s van vogels, waarbij ik voorbeelden van slechte en goede foto’s laat zien en hoe de verbetering tot stand is gekomen.
Aan het eind van de avond zullen de meesten van jullie in staat moeten zijn om in ieder geval een hele stap te maken binnen de fotografie. Of dat ook geldt voor mijn vogelkennis ? Dat valt nog maar te bezien !

17 feb - Zaterdag

Excursie naar de IJssel  **
Thema: Watervogels

De excursie zal dit jaar een iets andere route hebben dan andere jaren.
We rijden s'morgens richting Kampen en starten de excursie aan het vossenmeer waar we op zoek gaan naar de diverse watervogels zoals zaagbekken, duikeenden, en zwanen. Zelfs de zeearend en roerdomp zijn niet uitgesloten.
Omdat we op tijd vertrekken kunnen we misschien de voedseltrek van de ganzen waarnemen als ze vanaf hun slaapplaatsen op het water vertrekken naar de foerageergebieden.
Ook zullen we de nieuwe bypass van de IJssel bezoeken (daar waar mogelijk) welke weer uitmond in het Drontermeer.
U kunt alvast een voorproefje nemen op de website van de bypass waar u kunt zien hoe deze bypass er bij komt te liggen en waarop allerlei info beschikbaar is.
Bij aanvang van de terugreis zullen we de IJssel via de oostkant stroomopwaarts volgen en komen dan langs de Vreuderijkerwaard, Tichelgaten bij Windesheim, en de uiterwaarden van Wijhe en Olst.
Al met al een druk programma.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Praxis bij de IKEA in Borne.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Jos van de Berg      E-mail: Jos van de Berg     
Opgave verplicht voor 12 februari 2018

Kosten excursie: Deze worden afgerekend met de chauffeur van de auto waarin men mee rijd. 
De chauffeur rekent een bedrag van € 0,20 euro per km gedeeld door het aantal personen. 
Er wordt gestreefd om met 4 personen per auto te rijden. Niet leden betalen € 2.- extra.

Graag een vermelding bij opgave of u als chauffeur wilt rijden of niet.


Maart 2018 naar boven info
12 mrt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie over de Zeldzame broedvogels van Twente in 2017 door Ben Hulsebos.

Hoe is het afgelopen jaar gegaan met de zeldzame broedvogels en kolonievogels in Twente? Nam de Middelste Bonte Specht in aantal verder toe? Waren er misschien nieuwe broedvogelsoorten die zich in Twente hebben gevestigd? Sovon Vogelonderzoek Nederland coördineert het landelijke onderzoek door kolonievogels en zeldzame broedvogels integraal door vrijwilligers te laten tellen. Voor Twente gebeurt dit onder leiding van Ben Hulsebos, districtscoördinator voor Sovon-district Twente.
Ben geeft een presentatie met een overzicht van de ontwikkelingen van de getelde soorten binnen Twente, voorzien van fraaie foto’s. Ook legt hij uit hoe onze leden op eenvoudige wijze kunnen meewerken om dit jaarlijkse onderzoek op peil te houden.

17 mrt - Zaterdag

Excursie naar `Twickel`  **
Thema: Bosvogels

Op zaterdagmorgen 17 maart is er een excursie naar het landgoed Twickel. We komen via het Bokdammerveld, waar een stukje van de 'Umfassungsweg' volgen, bij Watermolen. Hier grote kans op de Grote gele kwikstaart.
We zullen o.a. de Middelste Bonte Specht, maar ook de andere spechtensoorten tegen kunnen komen. Verder zullen we vele andere bosvogels horen en zien. Met goede kans op Kuifmees en Goudhaan.

Verzamelpunt: De parkeerplaats bij Kasteel Twickel (kosten € 1.- per dag).
Vertrek: 08.00 uur. We zijn om plm. 11.00 uur terug.
Info: Harry de Jong      E-mail: Harry de Jong      Telefoon: 06-55324290
Geen opgave nodig


April 2018 naar boven info
07 apr - Zaterdag

Excursie naar Egheria  **
Thema: Spechten

Op zaterdagmorgen 7 april is er een excursie naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria, waarbij we via een zeer afwisselende wandelroute via Tankenberg en Paaschberg op zoek gaan naar de 5 spechtensoorten die volop in dit bosgebied aanwezig zijn.
Egheria is het topgebied voor o.a. de Middelste Bonte Specht (10-tallen territoria), maar ook de andere spechtensoorten, Kortsnavelboomkruiper, Vuurgoudhaan en vele andere bosvogels zijn te horen en zien.

Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn onmisbaar.
Onderweg gaan we via het info-centrum van Natuurmonumenten op Middelkamp, waar een toiletbezoek wellicht mogelijk is. Zelf zorgen voor koffie/thee, want onderweg pauzeren we even.

Opgelet: Verzamelpunt is gewijzigd!

Verzamelpunt: De parkeerplaats van Erve Middelkamp aan de Bentheimerstraat tussen Oldenzaal en De Lutte. Komend van Oldenzaal is het na de Tankenbergweg de eerste halfverharde weg links bij het bord Erve Middelkamp. Na het bord Bestemmingsverkeer naar de P-plaats van bezoekers.(navigatie: De Lutte, Bentheimerstraat 15a).
Komend van de A1 afslag De Lutte na het dorp en het pannenkoekenhuis te zijn gepasseerd bij het bord Erve Middelkamp rechtsaf de halfverharde weg met Bestemmingsverkeer in naar de P-plaats voor bezoekers.

Vertrek:
08.00 uur. We zijn om plm. 11.00 uur terug.
Info: Ben Hulsebos      E-mail: Ben Hulsebos
Geen opgave nodig

09 apr - Maandag

Algemene ledenvergadering   
klik hier voor de stukken:   Agenda     Jaarverslag 2017     Notulen ALV 2017    Financieel Jaarverslag 2017
Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze een presentatie van (overwegend) vogel foto`s gemaakt op zijn vakantiereis door Zuid-Oost Australië en Nieuw-Zeeland (2016-2017) door Gerjan Bodmer.Mei 2018 naar boven info
12 mei - Zaterdag

Excursie Eempolder, polder Arkenheem en Hilversumse Bovenmeent  **
Thema: Weidevogels

Er is kans op baltsende Kemphanen.  Grutto, Tureluur, Kluut, Visdief, Bontbekplevier, Purperreiger, Regenwulp, Blauwborst, Zwarte stern, Bosruiter en Sprinkhaanzanger kunnen worden gespot.

Verzamelpunt: de parkeerplaats bij de Praxis bij de IKEA in Borne langs de A1.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Hans van Leeuwen      E-mail: Hans van Leeuwen      Telefoon: 0546-574181 of 06-22998784
Opgave verplicht

14 mei - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker over de vogels van het riet.


19 mei - Zaterdag

Nationale Vogelweek: excursie `Op zoek naar de ijsvogel in Losser`
Thema: Vogels

Vogelwerkgroep Losser biedt u op zaterdagmorgen 19 mei de mogelijkheid om mee op zoek te gaan naar de ijsvogel. Via een 4,5 km lange route met een afwisseling van houtwallen, cultuurland, plas-draszones, beekoevers, loof- en naaldbos, zandverstuivingen, stuifduinen en een zandafgraving lopen we langs merendeels smalle paadjes naar een vogelkijkhut. Vanuit de vogelkijkhut is de ijsvogel dagelijks te zien en ook is de kleine plevier meestal aanwezig. Deze excursie is bedoeld voor beginnende vogelaars, maar ook mensen met meer ervaring zullen volop aan hun trekken komen.
Klik hier voor OPGAVE en MEER INFO:


Juni 2018 naar boven info
11 jun - Maandag

LET OP: Geen avondbijeenkomst maar een excursie naar het Kristalbad bij Hengelo  **
Thema: Watervogels

Het gebied ligt in de stroom van de Elsbeek, die het effluent van de rioolwaterzuivering in Enschede afvoert. De watermachine zuivert het water van de rioolwaterzuivering na. Het gebied bestaat uit drie secties. Door middel van schuiven worden elk van deze secties achtereenvolgens 4 uur gevuld met water, stromen ze in 4 uur weer leeg en staan ze 4 uur droog. De secties zijn ondiep en moeten op natuurlijke wijze begroeien. De begroeiing zal het effluent dan nazuiveren zodat de Elsbeek meer zuurstof bevat.
Door deze dynamiek en verschillende waterhoogten heeft het gebied een grote aantrekkingskracht op steltlopers en watervogels. Tot heden zijn er 219 soorten vogels waargenomen.

Verzamelpunt: De parkeerplaats aan de Hengelose kant van het Kristalbad. Nabij de kruizing Steenrietweg/Kettingbrugweg.
Vertrek: 19.00 uur. We zijn om plm. 21.00 uur terug.
Info: Harry de Jong      E-mail: Harry de Jong      Telefoon: 06-55324290
Geen opgave nodig


Juli & Augustus 2018 naar boven info
Geen activiteiten

Vakantie


September 2018 naar boven info
10 sep - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Foto's van en door onze leden. Neem uw foto's op USB stick mee.


15 sep - Zaterdag

Excursie naar de Rieselfelder bij Münster  **
Thema: Water- en moerasvogels

Dit natuurreservaat was tot 1975 een rioolzuiveringsgebied van de stad Munster. Momenteel is het 450 ha grote reservaat een eldorado voor talrijke watervogels. Vooral steltlopers, moerasvogels, eenden en ganzen voelen zich hier thuis.
Begin september is het tevens een rustplek voor veel doortrekkers. Vorige excursies leverden leuke waarnemingen op, zoals o.a.: Geoorde fuut, Ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Casarca, Krooneend, Boomvalk, Bruine kiekendief, Visarend, Zwarte ruiter, Kemphaan, Bosruiter, IJsvogel, Gele kwikstaart, Paap, Rietzanger, Baardmannetje en Blauwborst. De reistijd naar dit prachtige Duitse vogelgebied is 50 minuten.

Verzamelpunt: De parkeerplaats Wesselernering, ingang vanaf de Wesselerbrinklaan.
Vertrek: 07.00 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Aldert Schenk      E-mail: Aldert Schenk     
Opgave verplicht


Oktober 2018 naar boven info
08 okt - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Een lezing over het Vogelringstation Overdinkel: 40 jaar resultaten door Leo Hassing.


13 okt - Zaterdag

Excursie naar het Zuidlaardermeer, Oostpolder, Kropswoldepolder en het Roegwold  **
Thema: Watervogels

We beginnen aan het Zuidlaardermeer hier kunnen we allerlei soorten eenden, reigers en steltlopers zien.
Vervolgens gaan we naar de Oostpolder waar we veel soorten futen, reigers, steltlopers, Zeearend, Visarend en roofvogels kunnen zien,
Dan gaan we naar het gemaal in de Kropswolde polder. Hier zouden we de Zeearend, Ruigpootbuizerd, Waterral, Watersnip en div. eenden- en reigersoorten, kraanvogels kunnen zien.
Roegwold is een vrij nieuw natuurgebied in de omgeving van Slochteren. Hier zijn al heel wat bijzondere soorten waargenomen oa. de Zwarte ibis, de Rosse franjepoot. De zomerdag komen hier heel veel geoorde futen met jongen voor, Zeearend, Visarend, Torenvalk, reiger- en eendensoorten. De Steltkluut broedt hier.

Verzamelpunt: De Carpoolplaats  ENTER (tegenover `Rohaan Beton`, Rijssenseweg te Enter).
Vertrek: 07.30 uur. We zijn om plm. 17.00 uur terug.
Info: Herman Grouve      E-mail: Herman Grouve      Telefoon: 0547-381424  of  06-20413978
Opgave verplicht

19 t/m 22 okt

Najaarsexcursie naar Zeeland
Thema: Zeeland

De najaarsexcursie gaat dit jaar weer naar Zeeland. We logeren met 19 personen bij "De Rietgors" op Schouwen Duiveland. De hele locatie is afgehuurd. Deze locatie ligt midden in plan Tureluur. Van hieruit bezoeken we de Brouwersdam. Neeltje Jans, de diverse inlagen, Prunje, Westerschouwen en Schelphoek. Langs de kust is kans op trekvogels maar ook Jagers en Zeekoet. Bij de inlagen zijn vele steltlopers te zien.

Info: Hans van Leeuwen     
De excursie is volgeboekt.


November 2018naar boven info
12 nov - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Presentatie door Wim Wijering over “VOGELS, JE RAAKT ER NOOIT OP UITGEKEKEN”.

Het is al weer enkele jaren geleden dat Wim Wijering uit Weerselo, bij velen van u bekend, binnen onze gelederen een voordracht heeft gegeven. Wim is al vanaf circa 1985 een bekend gastspreker in de verre omtrek. In Overijssel zijn er nog maar weinig plaatsen waar hij intussen niet is geweest met zijn lezingen over natuur en natuurbescherming.  Hij laat ons op deze avond kennis maken met de powerpointpresentatie “VOGELS, JE RAAKT ER NOOIT OP UITGEKEKEN”; een veelzeggende en aansprekende titel.
Al enkele jaren krijgt Wim digitale fotografiesteun van zijn broers Leo en Fons. Gezamenlijk, maar ook afzonderlijk van elkaar, trekken ze er bij voortduring op uit om de boeiende wereld van de natuur zo veelzijdig mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. De presentatie is in dit geval een co-productie van de drie gebroeders.
Indien u op voorhand geïnteresseerd bent in het bekijken van natuurfoto’s van hun hand, dan verwijzen we u alvast naar de “digitale keuken ”van de Natuur- en Vogelwerkgroep “de Grutto”. Zie daartoe:  www.nvwgdegrutto.nl . In de rubrieken ”Fotogalerij” en “Overige recente foto’s” zijn veel foto’s ondergebracht van de drie gebroeders. 
Tijdens de presentatie zal aan tal van aspecten op vogelgebied door Wim aandacht worden besteed, zoals u het waarschijnlijk nog niet eerder zag. Zo komen onderwerpen aan bod als voedsel, zang, balts, broedgedrag, onderhoud verenkleed, gevechten, kleurafwijkingen etc. Aan roofvogels en uilen zal eveneens de nodige aandacht worden besteed.
Als u onze gevleugelde vrienden een warm hart toedraagt, dan raden wij u aan om er op maandag 10 december 2018 gewoon bij te zijn. Komen dus!
  
17 nov - Zaterdag

Excursie Lonnekermeer **
Thema: Watervogels

Landgoed Lonnekermeer is sinds 2001 eigendom van Landschap Overijssel. De twee plassen van het Lonnekermeer – ooit voor zandwinning gegraven, maar ondiep gebleven - hebben een zeldzame begroeiing en bevatten een populatie van de gevlekte witsnuitlibel. Door de rust en het schone water hebben de meertjes zich ontwikkeld tot gebieden met een verrassend hoge natuurkwaliteit. Bij de meertjes zijn maar liefst 27 soorten libellen waargenomen, deze worden overigens graag gegegeten door boomvalken die er op jagen.
De aanwezigheid van de oostelijke- en de gevlekte witsnuitlibel is heel bijzonder. Het was mede aanleiding om het Lonnekermeer op te nemen in het Europese netwerk Natura 2000. Er zijn 123 soorten vogels waargenomen.

Verzamelpunt: De kruizing Lonnerkermeerweg/Leutinkveldweg in Hengelo.
Vertrek: 09.00 uur. We zijn om plm. 12.00 uur terug.
Info: Harry de Jong      E-mail: Harry de Jong      Telefoon: 06-55324290
Geen opgave nodig


December 2018 naar boven info
10 dec - Maandag

Avondbijeenkomst  *
Aanvang 20.00 uur.
Met een Cursus Vogelherkenning door Peter van den Akker over de Roofvogels van Nederland.*    Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.-
**  Deze excursies zijn ook voor niet-leden van de TVWG. Kosten niet-leden € 2.- plus bijdrage in de benzinekosten.  Opgave noodzakelijk.

Info over de maandelijkse bijeenkomsten:

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden er regelmatig dia- en video-voorstellingen gegeven, afspraken gemaakt voor projecten (inventarisatie's),
resultaten besproken van de verschillende projecten enz, enz, enz.
Ook u bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Bel gerust even met onderstaande contactpersoon als u meer informatie wilt.
  • Harry de Jong tel. 06-55 32 42 90

Locatie van de maandelijkse bijeenkomsten:

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond in het:
  • Buurtcentrum 't Lansink
  • Twijnstraat 8
  • 7553 BS Hengelo
  • Aanvang 20.00 uur

Komende uit het centrum Hengelo (Oelerweg) na de stoplichten met de Geerdinksweg de 1ste weg links, net voor het kerkje en komende uit de richting Beckum (kanaal over) na de stoplichten met de Breemarsweg de tweede weg rechts, net na het kerkje.
Vervolgens linksaf langs de vijver, eerstvolgende kruising rechts houden waarna het de eerste weg links is.
Verzoek is om de auto aan de weg te zetten langs de vijver aangezien er in het straatje van buurtcentrum het Lansink erg weinig parkeerruimte is.
Vanaf deze straat is het namelijk maar 50 meter lopen tot bij het centrum.Zie de Kaart voor een routebeschrijving.

Excursies

De excursies die in de agenda vermeld zijn, staan onder deskundige leiding van ervaren vogelaars en voeren naar de beste vogelgebieden in Twente en daarbuiten.
Deze excursies zijn zeer zeker ook bedoeld voor beginnende vogelaars om onder begeleiding ervaring op te doen in het veld en kennis te maken met nieuwe soorten.
U komt op landschappelijk zeer fraaie terreinen en doet een schat aan ervaring op.
Aanmelding per telefoon of e-mail bij de excursieleider is verplicht, zodat deze bij slecht weer de deelnemers door kan geven dat de excurie niet doorgaat of dat deze eventueel verplaatst wordt.
De bedragen die genoemd worden zijn richtprijzen. Afhankelijk van de benzineprijs kunnen de bedragen hiervan afwijken
.